Mua chế phẩm sinh học cho tôm ở đâu tốt nhất?

Trong những năm gần đây chế phẩm sinh học được bà con tại Đồng Bằng Sông Cửu Long sử dụng phổ biến trong nuôi tôm nhằm quản lý môi trường ao nuôi đồng thời hạn chế dịch bệnh một cách hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người thắc mắc không biết …

Continue reading