Category: Kinh Doanh

Những công việc kỳ lạ trên thế giới 0

12 ý tưởng kinh doanh kì lạ trên thế giới 2

Phần trước chỉ nói về những doanh nghiệp có ý tưởng kỳ lạ như thuê người yêu, bạn bè, bà nội, thuê người chia tay, xin lỗi hội…, nhưng những ý tưởng kinh doanh...

Những công việc kỳ lạ trên thế giới 0

12 ý tưởng kinh doanh kì lạ trên thế giới 1

Xã hội ngày càng phát triển, tạo điều kiện khiến các thương nhân sáng tạo ra nhiều công việc mới lạ đáp ứng những nhu cầu tất yếu của con người. Một số ý...